Wachtwoord Instellen

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht. De wachtwoord komen niet overeen

Inloggen

Er is geen gebruikersaccount gevonden.

De opgeven resettoken is niet geldig

Je wachtwoord is succesvol ingesteld. Je kunt inloggen.

Je bent succesvol uitgelogd.

Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.

Wachtwoord Herstellen

Er is een email met een resetlink naar u verzonden.

Dit veld is verplicht. Dit is geen geldig emailadres.

Dyslexie

Het woord 'dyslexie' komt uit het Grieks en is een samenstelling van de woorden ‘dys’ ('beperkt') en ‘lexis’ ('woord/spreken'). Bij kinderen met dyslexie gaat het lezen en spelling moeizaam, omdat zij moeite hebben met de fonologie in het taalsysteem. Een foneem is het basiselement en is de bouwsteen van alle gesproken en geschreven woorden. Het woord ‘kat’ bestaat bijvoorbeeld uit 3 fonemen: k-a-t. Door deze moeite met het taalsysteem, hebben dyslectici veel extra oefening en herhaling nodig.

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau". Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spelling, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Ieder kind met dyslexie heeft zijn of haar eigen moeilijkheden met lezen en/of spelling.

Als oorzaak van dyslexie wordt veelal uitgegaan van een verstoring in de hersenen, waarbij de koppeling van letters aan klanken (fonemen) niet goed verloopt. De tienduizenden neuronen die voor taal noodzakelijke fonologische boodschappen vervoeren, maken niet de juiste aansluitingen die goed lezen mogelijk maken. De hersenen compenseren deze storing door andere hersengebieden en -functies te gebruiken. Op jonge leeftijd kan stimulering en training van de hersenen tot betere compensatie leiden, mede daarom is vroege signalering en behandeling van dyslexie zo belangrijk.

Wist u dat?

  • Ongeveer 4% van de Nederlandse bevolking ernstige dyslexie heeft?
  • Er sterke aanwijzingen zijn dat dyslexie erfelijk is?
  • Dyslexie vaker voor komt bij jongens dan bij meisjes?
  • Dyslexie zowel in talen met alfabetische schriften voorkomt als in talen met logografische schriften (dus ook in China)?
  • Je niet per sé moeite hoeft te hebben met vocabulaire/woordbetekenis, grammaticale structuur of samenhangende zinnen, als je dyslexie hebt?
  • Dyslexie niet moet worden verward met een leerprobleem of leerachterstand?
  • Dyslexie niks te maken heeft met intelligentie?
  • Dyslexie goed te onderzoeken en te behandelen is? BTSW u daarbij uitstekend kan helpen?

Rechterhersenhelft

Dyslectici gebruiken veelal de rechterhersenhelft, welke gebruikt wordt voor creativiteit, (ruimtelijk) inzicht, fantasie en verbeelding, emoties, intuïtie, fotografisch en filmisch geheugen, overzicht en muzikaliteit. Wist u dat veel beroemdheden ook dyslexie hebben? Denkt u aan Wolfgang Amadeus Mozart, Albert Einstein, Pablo Picasso, Jacques Vriens, Roald Dahl en Steven Spielberg. Dit zijn allen erg creatieve en intelligente mensen.

Vroege signalering

Al voordat kinderen naar school gaan, kunnen er signalen opgevangen worden die wijzen in de richting van dyslexie: het trager verwerven van taal, moeite hebben met rijmen, de dagen van de week niet kunnen opzeggen, kleuren niet kunnen benoemen e.d. Ook vinden kinderen met dyslexie het lastig om het verschil te horen tussen klanken als 'm' en 'n' of 'f' en 'v'.

Bij spelling gebruiken dyslectische kinderen regelmatig verkeerde lettercombinaties voor spraakklanken of draaien zij de volgorde van lettercombinaties om, bijvoorbeeld 'meor' in plaats van 'moer' of ‘trien’ in plaats van ‘trein’. Kinderen met dyslexie hebben ook vaak moeite om te automatiseren. Ze hebben moeite met de spellingsregels, maar vaak ook met tafels, jaartallen of andere reeksen. De leesproblemen van kinderen met dyslexie vallen het meest op tijdens het hardop lezen: er is vaak sprake van een traag leestempo en/of een spellende of radende leesstrategie.